Bezpłatna konsultacja

Jak poprawić efektywność kampanii podążając Nicią Ariadny - case study kampanii B2B

Kategoria: Google Ads

Branża: Usługi

Poniższa historia dotyczy współpracy ze sklepem internetowym działającym głównie w przestrzeni B2B, ale umożliwiającym firmom wygodne zakupy internetowe. Nasz klient stanął przed wyzwaniami związanym z optymalizacją swoich kampanii reklamowych, a my poszukaliśmy skutecznego rozwiązania! Celem naszych działań było nie tylko zwiększenie widoczności, ale przede wszystkim - zwiększenie przychodów i poprawy ROAS kampanii.

Kampanie Google Ads w strategii wykorzystania kanałów online do zwiększenia przychodów były wykorzystywane przez Klienta już dużo wcześniej. Zarówno przy współpracy z inną agencją, jak i w sytuacji samodzielnego zarządzania reklamami. W celu analizy szans i zagrożeń rozwinięcia kampanii Google Ads, Klient zgłosił swoje konto do nas na bezpłatny i niezobowiązujący audyt (polecamy!).

Zrozumienie wyzwania: Minotaur Kampanii 

Na koncie Google Ads było aż dziesięć kampanii Performance Max, w różnych podziałach, z różnymi strukturami, produktami, robionych przez różne osoby… Kampanie te pochłaniały znaczną część budżetu nieprzynosząc odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Tak duże rozdrobnienie kampanii PMax powodowało:

 • brak konkretnej strategii tych grup, 
 • rywalizację kampanii między sobą, 
 • rozdrobnienie zebranych danych 
 • brak możliwości rozwinięcia ich przez inteligentne strategie ustalania stawek. 

Kampanie Performance Max miały być silnym narzędziem do osiągania konkretnych celów, takich jak zwiększenie liczby transakcji i ich wartości, jednak niestety te kampanie stały się bardziej jak Minotaur – potężne, ale niestabilne i trudne do opanowania. 

Do tego problemami konta reklamowego były również nieodpowiednie strategie ustalania stawek i mocne ograniczenie działań ze względu na niewykorzystywanie kampanii remarketingowych w celu odzyskania porzuconych koszyków. 

Naszym zadaniem było nie tylko zidentyfikowanie tych problemów, ale także zaproponowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań, które pozwolą Klientowi zapanować nad swoimi "Minotaurami kampanii" i skierować je w odpowiednią stronę, prowadząc do wzrostu sprzedaży i zwrotu z inwestycji.

Analiza i pierwsze kroki: Odnalezienie Nici Ariadny 

Postanowiliśmy działać jak Ariadna! Dostarczając nić, która pozwoli nawigować przez labirynt wyzwań kampanii reklamowych. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę istniejących kampanii, aby zrozumieć, jakie elementy działały, a jakie nie. Zaplanowaliśmy konkretny plan naprawczy:

Redukcja liczby kampanii: 

Wiele kampanii było niepotrzebnie zdublowanych i nieskierowanych do odpowiednich grup docelowych. Jako pierwszy krok zredukowaliśmy liczbę kampanii do dwóch, skupiając się na tych, które miały największy potencjał. To pozwoliło na skoncentrowanie się na precyzyjnym targetowaniu i lepsze wykorzystanie budżetu.

Audyt produktów: 

Przeprowadziliśmy audyt produktów, których promocja odbywała się w ramach kampanii. Zidentyfikowaliśmy te, które nie generowały oczekiwanych wyników lub były nieefektywne kosztowo i wykluczyliśmy je. 

Optymalizacja grup docelowych: 

Zrozumienie, do kogo skierowane są nasze kampanie, jest kluczowe. Przeanalizowaliśmy grupy docelowe i dokonaliśmy odpowiednich zmian, aby upewnić się, że reklamy trafiają do osób najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych

Ustalanie realnych celów: 

Ustaliliśmy realne, mierzalne cele dla każdej kampanii, takie jak określone stawki konwersji czy poziomy sprzedaży. To pozwoliło na lepsze śledzenie wyników i dostosowywanie strategii w miarę potrzeb.

Implementacja ustawień stawek: 

Przeprowadziliśmy audyt strategii stawek, a następnie wprowadziliśmy inteligentne strategie licytacji, które pozwoliły na automatyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Rozwój kampanii remarketingowych: 

Zaczęliśmy wykorzystywać dane o użytkownikach, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową Klienta tworząc skierowane do nich kampanie remarketingowe.

Pierwsze Zwycięstwa: Złote Runo 

Po trzech miesiącach współpracy zaczęliśmy dostrzegać pierwsze owoce wspólnej pracy:

 • przychody wzrosły o 49%,
 • liczba transakcji wzrosła o 41%,
 • ROAS (zwrot z wydatków na reklamę) wzrósł o 48%,
 • koszty za kliknięcie (CPC) spadły o 23%,
 • współczynnik odrzuceń spadł o 29%.

Długotrwałe Korzyści: Wieczna Odyseja 

Współpraca trwająca niespełna rok przyczyniła się do znacznego wzrostu obrotów! Wyniki od początku naszej współpracy (1 października 2022) do końca maja 2023 roku w porównaniu do poprzedniego okresu, to:

 • spadek kosztu o 30%
 • wzrost przychodów o 77%
 • wzrost współczynnika konwersji o 91%
 • wzrost ROAS o 153%

Jak widać, staranna praca nad strukturą i optymalizacją kampanii pozwala podnieść jej efektywność nawet przy ograniczeniu wydatków!

Traffic Trends Sp. z o.o.

NIP 7773174094
e-mail: bok@traffictrends.pl
tel. 888 211 157

Znajdź nas również tu:

Zapisz się na newsletter

Wysyłamy go raz w tygodniu i nie spamujemy!