POMOCY! Remarketing dynamiczny przestał sprzedawać!

Google Ads | 3 min czytania

POMOCY! Remarketing dynamiczny przestał sprzedawać!

Cel

W ostatnim tygodniu listopada otrzymaliśmy zgłoszenie z prośbą o pomoc w prowadzeniu kampanii Google Ads. Przedmiotem zainteresowania Klienta była poprawa wyników kampanii remarketingu dynamicznego, która przestała generować przychód. ROAS spadł z 2414% w październiku do 75% w listopadzie.

image4-4-790x147.png

Analiza konta i zdefiniowanie problemu

Analiza konta reklamowego wykazała, że kampania remarketingu dynamicznego jest oparta na czterech ogólnych listach remarketingowych:
”wszyscy użytkownicy”,

image1-6.png

“osoby wyświetlające produkty”

image6-3.png

“powracający użytkownicy”

image5-5.png

“google organic”

image7-4.png

Rozmiar wykorzystywanych list remarketingowych liczył ponad 37 tys. użytkowników w sieci reklamowej, co w efekcie spowodowało ograniczenie z powodu budżetu. Reklamy nie wyświetlały się więc tak często, jak to jest możliwe.

image3-6-790x49.png

Zbyt szerokie listy użytkowników, do których miały dotrzeć reklamy, wywołały główny problem kampanii, czyli brak konwersji sprzedaży. W grupie odbiorców reklam znajdowali się zarówno użytkownicy zainteresowani, jak i niezainteresowani zakupem. Kampania osiągała zadowalający ROAS do momentu, w którym na liście znajdowali się tylko nowi użytkownicy witryny, a budżet pozwalał wyświetlać reklamę każdemu użytkownikowi z listy. Dodatkowo, metoda konfiguracji kampanii z małą liczbą ogólnych list odbiorców, która uniemożliwia skuteczną optymalizację kampanii oraz dopasowanie stawek w zależności od poziomu zaangażowania odbiorców.  

Wdrożone działania

Nowe listy odbiorców

Dodano nowe listy remarketingowe- mniejsze bardziej szczegółowe, zawierające użytkowników wykazujących się dużym zaangażowaniem, którzy cechują się większym prawdopodobieństwem dokonania zakupu. Następnie na podstawie list odbiorców utworzono grupy reklam. Każda grupa reklam odpowiada jednej liście remarketingowej. Daje to możliwość regulacji stawek dla każdej grupy odbiorców oraz odciążenie budżetu poprzez odpowiednie określenie rozmiaru listy remarketingowej.

Wykluczenia list odbiorców

W kampanii zastosowano także, listy wykluczających odbiorców. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zbędne koszty dzięki zablokowaniu wyświetlania reklam odbiorcom potencjalnie najmniej zainteresowanych zakupem.

Segmentacja kampanii na typ urządzenia

Podzielono kampanię ze względu na typ urządzenia na których wyświetla się reklama. Segmentacja miała na celu oddzielić ruch z urządzeń mobilnych oraz urządzeń desktopowych. Z uwagi na fakt, że na urządzeniach mobilnych śr. CPC zazwyczaj jest niższy, podział pozwolił precyzyjniej dopasować stawki.

Harmonogram wyświetlania reklam

Ze względu na ograniczenie budżetowe niezbędne było wyznaczenie godzin w których kampania ma największą szansę na sprzedaż. Na podstawie analizy harmonogramu wyświetleń reklamy z 3 ostatnich miesięcy wynikało, że kampania wygenerowała najwięcej konwersji w przedziale godzin pomiędzy 9 a 19.  

Po przeprowadzonej optymalizacji kampanii remarketingu dynamicznego udało się osiągnąć ROAS na poziomie 906% realizując przy tym 83 transakcje. Przez segmentację kampanii na poszczególne kanały, analiza skuteczności działań reklamowych kampanii stała się czytelniejsza, a optymalizacja bardziej dokładna.  

image2-5-790x86.png

Napisz do nas i odbierz w ciągu 24h ofertę dla Twojej firmy!

Zamów bezpłatną wycenę

Znajdź nas również tu:

Zapisz się na newsletter

Wysyłamy go raz w tygodniu i nie spamujemy!

Traffic Trends Sp. z o.o.

NIP 7773174094
e-mail: bok@traffictrends.pl
tel. 888 211 157